Služby


Spravovanie databáz

Spravovanie databáz – vykonáva naša spoločnosť na základe obchodnej zmluvy.

V rámci tejto činnosti sa robia všetky práce s vedomím si dôvernosti informácií v databázach. Voči zákazníkovi sa zaväzujeme chrániť osobné údaje pred odcudzením, stratou, neoprávneným prístupom, rozširovaním alebo iným zneužitím.

K tomu vykonávame všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia.

Podla požiadaviek zákazníkov vieme udržiavať, aktualizovať a upravovať databázy, ktoré sú majetcom klienta.
My žiadne databázy nevlastníme a ani s nimi neobchodujeme.

Adres SK s.r.o., Kopčianska 16, 85101 Bratislava.
Hromadná korešpondencia, hromadné spracovanie balíkov, skladovanie tovaru, správa databáz.