Služby


Profil spoločnosti Adres SK

Dobrý deň,
vítame Vás na internetovaj stránke našej spoločnosti.

Naša spoločnosť sa už od roku 1997 zaoberá poskytovaním služieb priamej reklamy s dôrazom na zvládnutie adresného oslovenia zákazníkov. Za tú dobu sme rozoslali viac ako 36 milionov rôznych listových, balíkových a iných zásielok.

Pre našich klientov ponúkame i logistické služby pri uskladňovaní reklamných a darčekových predmetov, zásob obálok, obalov a tlačovín pre hromadnú korešpondenciu.

Za celé obdobie našej činnosti sme vždy dodržali dohodnuté ceny, termíny i stupeň kvality spracovania zákaziek.

Včasnosť, kvalita, ktorá spočíva v zvládnutí drobností, a výhodná cena pre klientov je našim záväzkom i pre budúce obdobie.

Ing. Marian Kugler
Konateľ spoločnosti

Adres SK s.r.o., Kopčianska 16, 85101 Bratislava.
Hromadná korešpondencia, hromadné spracovanie balíkov, skladovanie tovaru, správa databáz.