Služby


Fóliovanie tlačovín

Fóliovanie tlačovín – časopisov, prospektov, katalógov, ponukových listov, novín a iných robíme na poloatomatoch Mailbag. Maximálna hrúbka pre fóliovanie na Mailbagoch je 1,3 cm. Používame len priesvitné fólie.

Podľa potreby vkladáme do časopisov rôzne tlačové prílohy. Zásielky vytriedime a vyzväzkujeme podľa potrieb Slovenskej pošty a podaj prevedieme na pošte BA 12.

Adres SK s.r.o., Kopčianska 16, 85101 Bratislava.
Hromadná korešpondencia, hromadné spracovanie balíkov, skladovanie tovaru, správa databáz.