Služby


Cenník služieb

Cenník služieb – sme toho názoru že technicky je nemožné v našej profesii vytvoriť akýsi univerzálny cenník poskytovaných služieb. Pri výpočte ceny sa zásadne riadime kalkulačným vzorcom, ktorý v sebe zahŕňa všetky materiálové, režijné a mzdové náklady a primeraný zisk spoločnosti.

Na základe dlhoročných skúseností vieme pre každu našu službu navrhnúť takú cenu, ktorá je výhodná pre zákaznika i pre našu spoločnosť. Vzhľadom na naše kapacitné možnosti neúčtujeme k dohodnutým cenám žiadne príplatky za expresné alebo iné služby.

Každému zákaznikovi na vyžiadanie prakticky obratom poskytneme našu cenovú ponuku na základe špecifikácie. Potrebné údaje na výpočet ceny hociktorej z našich služieb sú v časti Dopyt alebo objednávka.

Adres SK s.r.o., Kopčianska 16, 85101 Bratislava.
Hromadná korešpondencia, hromadné spracovanie balíkov, skladovanie tovaru, správa databáz.